Ana Uygulama Alanları

DAVA VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ


ATLAS LEGAL, Hukukun hemen her alanında görülmekte olan yargılama yollarının yerel ve uluslararası platformda takibi ve neticelendirilmesi noktasında gerekli alt yapıya ve birikime sahiptir.

Öncelikli olarak ticari faaliyetler olmak üzere, hukuki işlemden kaynaklanan ihtilaflara ilişkin yabancı ülke dava ve tahkim kararlarının Türkiye’de icrai nitelik kazanması için dava takibi hizmeti sunan ATLAS LEGAL, dava yoluna başvurmaya gerek kalmaksızın da ihtilafların sulh yolu ile çözümlenmesi için etkin çözümler sunabilmektedir.

Danışmanlık ve detaylı bilgi için ?