Ana Uygulama Alanları

FİKRİ MÜLKİYET VE MARKA HUKUKU


ATLAS LEGAL, Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım ve Faydalı modellerden oluşan sınai haklar ile telif hakları konularında Türkiye’nin önde gelen ulusal ve çok uluslu şirketlerine uzunca yıllardır hizmet vermektedir.

Bu alandaki hizmetlerimiz genel olarak;

- Marka, Patent, Faydalı Model ve tasarım gibi sınai haklarını hukuki açıdan nasıl koruma altına alacakları konusunda müvekkillerin bilgilendirilmesi,

- Marka, Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Hakkının devrine ilişkin Devir Sözleşmeleri, Know-How, Lisans, Telif Hakkı, Franchise ve Royalty Sözleşmeleri’nin tanzimi ve incelenmesi,

- Üçüncü kişilerin tescil başvurularına karşı itiraz edilmesi, Türk Patent Enstitüsü Yeniden Değerlendirme Kurulu huzurunda müvekkillerimizin savunulması,

- Türk Patent Enstitüsü Yeniden Değerlendirme Kurulu kararlarının iptali için dava açılması,

- Müvekkillerimizin İhlal edilen fikri mülkiyete konu tüm hakları ve sınai mülkiyetten doğan haklarının hukuk ve ceza davaları yoluyla korunmasının sağlanılması, ihlal iddiası içeren davalarda şirketlerin ve şahısların temsil edilmesi ve gerektiğinde karşı davalar ve özellikle hükümsüzlük davalarının açılması,

- Acil durumlarda gümrüklerde ve diğer stok mahallerinde uygulanmak üzere yetkili mahkemelerden tedbir kararlarının alınması,

- Maddi ve manevi tazminat yanı sıra itibar tazminatı gibi yollarla müvekkillerimizin uğradığı zararlar için dava açılması,

- Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında müvekillerin mali ve manevi haklarının hukuki yollarla korunması

Danışmanlık ve detaylı bilgi için ?