Ana Uygulama Alanları

GAYRİMENKUL VE İNŞAAT HUKUKU


Özellikle gayrimenkul üzerinde hak sahipliğinin tesisi amacına yönelik olarak yürütülmesi gereken bütün işlemlerin takibi, hak sahiplerine ve gayrimenkul yatırımcılarına, hakkın devri ve yönetimi konularında danışmanlık hizmeti veren ATLAS LEGAL, tapu işlemleri, konusu gayrimenkul olan her türlü sözleşmenin hazırlanması ve yabancıların mülk edinmesi konularında da tecrübe sahibidir.

Bu alandaki hizmetlerimiz genel olarak;

- Taşınmaz malların alım ve satımı, gayrimenkul finansmanı, intifa, irtifak, ipotek gibi ayni hakların tesis ve terkini gibi gayrimenkul hukuku işlemlerinin ifası için hukuki destek sağlamakta,

- Ayrıca bu konularla ilgili olarak müzakerelerin yürütülmesi ve sözleşmelerin oluşturulması süreçlerinde yer almakta,

- Kira sözleşmelerinin hazırlanması ve geçerlilik süresi boyunca yönetimi konusunda hizmetler vermekte,

- Gayrimenkul hukuku konularından doğan ihtilaflarda da müvekkillerimizi temsil etmekte.

- Tapu sicil ve kadastro müdürlükleri ile belediyeler nezdinde gerekli işlemleri yürütmekte,

- Bunun yanı sıra, imar planı değişiklikleri ile ilgili olarak idari süreçlerin takibi ve gerektiği takdirde iptali için yargısal yollara başvurulması işlemleri gibi bir çok konuda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri sunmakta,

- İnşaat ve yapım sözleşmelerinin hazırlanması, ihaleler, inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan sorunların çözümlenmesi konusunda da hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Danışmanlık ve detaylı bilgi için ?