“Adalet olan yere kim sığınmaz ki”


Zhantang

“Adalet, herkese kendi hakkını vermek konusunda kat’i ve devamlı bir iradedir.”


Iustinianus