Ana Uygulama Alanları

TAHKİM


Ulusal ya da uluslararası düzeyde meydana gelebilecek her türlü yargılama ve tahkim yollarına başvurulması, başta ticari sözleşmelerden doğan ihtilaflara ilişkin tahkim yargılamalarının takibi ve yabancı tahkim kararlarının Türkiye'de uygulanması konularında etkin rol alabilme kapasitesine sahip olan ATLAS LEGAL, bu faaliyetlerini akademik düzeyde ve uluslar arası tecrübeye sahip, danışman ve hakemlerle yürütmektedir.

Danışmanlık ve detaylı bilgi için ?