Ana Uygulama Alanları

TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU


ATLAS LEGAL, yerli ve yabancı şirketlerin; kuruluş, fesih, birleşme, devralma ve tür değişikliği işlemleri, şirket genel kurul toplantılarıyla ilgili olarak, toplantının yapılması, alınmış olan kararın hükümsüzlüğünün tespiti, iptali, şirket ana sermayesinin artırılması veya azaltılması ve şirketin hukuki durumunun tespiti ve bunun raporlandırılması başta olmak üzere; şirketlerin her türlü ticari faaliyetleri hakkında hukuk hizmeti sunmaktadır.

Bu alandaki hizmetlerimiz genel olarak;

- TTK’ya uyumun sağlanması

- Yerli ve yabancı sermayeli şirket kuruluşları

- Şirket ana sözleşmesi değişiklikleri

- Birleşme ve devralmalar

- Sermaye artırımı ve azaltılması

- Hisse senetlerinin devri

- Şirketlerin yeniden yapılandırılması

- Hukuki durum tespiti (Due Dilligence)

- Şirket genel kurullarının yapılması;

- Genel kurul ve yönetim kurulu kararlarının yasalara uygunluğunun denetlenmesi

- Kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve işlemlerin gerçekleştirilmesi

- Hukuki ihtilaflarla ilgili çözüm önerilerinde bulunulması

- Davaların takibi

Danışmanlık ve detaylı bilgi için ?